ข้อมูลศัลยแพทย์


ศัลยกรรมตกแต่งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพ และความมั่นใจในตัวเอง เราพร้อมที่จะบริการและให้คำแนะนำโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

 

นพ. วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ์

อนุมัติบัตรศัลยกรรมตกแต่ง เลขที่ ๑๒๗๘/๒๕๒๘


PROFESSIONAL REGISTRATIONS

• สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
• สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (ศัลยกรรมตกแต่ง และศัลยกรรมทั่วไป)
• สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
• สมาชิกสมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณ
• สมาชิก The International College of Surgeons (Plastic Surgery)
• International member of American Sociey of Plastic Surgeon


งานการกุศลผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ที่ น.พ. วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ์ เข้าร่วมได้แก่

• สภากาชาดไทย
 มูลนิธิดวงแก้ว
• Operation Smile