ผ่าตัดหูกาง

                                                                      (Prominent ears or Otoplasty)

นพ. วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ์ เป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย มีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งมากกว่าสี่สิบปี

หูกาง เกิดจากความผิดปกติของใบหูที่มีมุมจากศีรษะกว้างหรือว่าแหลมกว่าปกติ ทำให้มีรูปร่างใบหูไม่สวยงาม ทำให้ผู้ที่มีใบหูลักษณะนี้เกิดความรู้สึกเป็นปมด้อย การศัลยกรรมสามารถแก้ไขลักษณะหูกางผิดปกติได้ โดยการเปิดตามแนวรอยพับหลังใบหู เพื่อปรับแต่งเย็บกระดูกอ่อนของใบหู เพื่อให้ได้รูปร่างที่ต้องการ แล้วทำการปิดแผลการแก้ไขหูกางทำได้ง่ายและรวดเร็วใช้เวลาทำประมาณ 1 ชั่วโมง หลังทำแล้วเห็นผลทันทีและอยู่ถาวร ไม่มีแผลให้เห็น

เพื่อเป็นการปฎิบัติตามข้อบังคับของแพทยสภา ทางคลีนิคไม่สามารถแสดงรูปก่อนและหลังการผ่าตัด กรุณาติดต่อเรา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม